HOME / intro / ART WORKS / cv / links / contact
ART WORKS / sort by (index)

ATLAS NOORDPLEIN 2007

commission: Deelgemeen
te Rotterdam Noord
in collaboration with: Ester van de Wiel (designer public space)
media: Atlas, a book of 13 (social)maps
concept: mapping the patterns of movements of residents and passers-by
thanks to: Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling

IN KAART BRENGEN

Er bestaan vele soorten kaarten. Kaarten zijn gebaseerd op verzamelde data. Elke inven-
tarisatie heeft een eigen beschrijvingsmethode. Zo worden de gebiedstemperaturen weergegeven met iso-lijnen en de bevolkingsdichtheid met meer of minder stippen per gebied.

Door als een ‘archeoloog’ gebruikssporen (waar zit men het meest, waar gooit men afval neer, waar wordt gerookt, waar hangen de zwervers, waar wordt er wild geplast, waar wordt gezoend, wat zijn de looproutes) te bestuderen worden er onderliggende structuren blootgelegd die inzicht geven in het werkelijke gebruik van het gebied, het geplande maar ook het ongeplande. Door het inventariseren van openingstijden van winkels en horeca, eerste en laatste tram etc wordt het activiteitenritme van een gebied onderzocht. De programmering van het plein wordt leesbaar.

De bewoners, passanten en ondernemers spelen een belangrijke rol bij het verzamelen van de benodigde data. De data is op 3 verschillende manieren verzameld. Ten eerste door een kleine enquête te houden onder ‘adressen’ rondom het Noordplein.
De tweede wijze vond plaats door op een aantal momenten voorbijgangers en een netwerk van Rotterdammers een aantal vragen te stellen, deels mondeling en deels per mail. Op deze wijze wordt gepoogd een mentale kaart van het Noordplein te visualiseren. De derde manier is het observeren en inventariseren van de bewoners, passanten en ondernemers. Op welke wijze gebruiken ze het gebied? Welke sporen laten zij achter? Welke routes lopen ze? Hoe gebruiken ze de objecten op het plein? En wat is de reden om er heen te gaan? Daarnaast zijn er verschillende databases geraadpleegd om achtergronden te vinden met betrekking tot de geschiedenis, de georganiseerde buurtactiviteiten, het cultuurbeleid, het onderhoud en dergelijke.

In totaal bevat de atlas 13 kaarten. Dit zijn persoonlijke interpretaties van de stad. Met dit soort kaarten wordt als het ware een sociale atlas van het gebied gemaakt. Ontwerpers kunnen hier veel ‘zachte’ data uithalen.

De atlas heeft als doel belangen, gevoelens en ideeën van de nabije bewoners en
gebruikers in beeld te brengen, zodat deze als een solide en inspirerende basis voor het toekomstige ontwerptraject kunnen dienen.