HOME / INTRO / art works / cv / links / contact
< back <
INTRODUCTION
> next >

Bibo photographs, documents, portrays or archives places, people in places, or events. For this she researches and collects impressions, experiences and characteristics.
Bibo observes what kind of structures people and things make in everyday life, and then creates her own (classifying or visualising) systems.
By re-arranging the material, a place or action is being mapped: portraits or (city) landscapes take shape.
In her projects, multiple media, often of a documentary nature, are assembled into (travel) stories, (photo) collages or (visual) reports. These then can take the form of social interactions, context-specific installations or more autonomous visualisations. (by Karin Arink)


photo: Hometown, Rotterdam, paper archive Bibo, 2005

INTRODUCTIE, werkwijze

Bibo portretteert, documenteert, fotografeert of archiveert plekken, mensen op plekken of gebeurtenissen. Daarbij onderzoekt en verzamelt zij indrukken, ervaringen en karakteristieken.
Bibo observeert welke structuren mensen en dingen aanbrengen in het alledaagse, en maakt vervolgens geheel eigen (ordenings- of visualisatie) systemen.
Door het (her)ordenen van het materiaal ontstaan portretten of (stads)landschappen, wordt een plek of een actie 'in kaart gebracht'.
In haar projecten worden meerdere media, vaak grafisch of documentair van aard, gecombineerd tot (reis)verhalen / (foto)collages / (beeld)verslagen. Deze kunnen de vorm aannemen van een sociaal inzetbare opdracht, een contextgerichte installatie of een autonoom kunstwerk. (door Karin Arink
)


photo: Hometown, Rotterdam, paper archive Bibo, 2005