HOME / intro / art works / cv / links / contact
HOME

I am Bibo, Graphic Visual Artist, specialism: observation & notation, inventarisation of public space (urban / landscape), based in Rotterdam, the Netherlands.
Under ART WORKS you will find my art works and art projects in a chronological order.

Ik ben Bibo, Grafisch Beeldend Kunstenaar, specialisme observeren & noteren, inventarisatie van de publieke ruimte (stedelijk / landschappelijk), gevestigd in Rotterdam, Nederland.
Onder ART WORKS vindt U mijn kunst en kunst projecten op chronologische volgorde.

............
..
...............photo: press photo Unlimited.nl-2, de Appel, Amterdam 1999